top of page

METODOLOGIA I PROGRAMA

El nostre objectiu és que els alumnes se sentin feliços i estimats en el seu primer contacte amb la socialització fora de l'nucli familiar. Nosaltres hem de ser el cordó que una l'educació amb la família i l'escola ordinària. Treballem a partir d'una metodologia activa, flexible i individualitzada, basada en el joc, l'experimentació. Volem fomentar la participació dels nens i de les seves famílies. El nostre projecte educatiu pretén el desenvolupament integral de cada nen respectant les seves necessitats específiques i els seus nivells evolutius.

  • Volem oferir múltiples mitjans d'exploració que permetin a l'infant ser protagonista del seu aprenentatge.

  • Pretenem que el nen descobreixi el seu entorn mitjançant l'observació i l'exploració de tot allò que l'envolta.

  • Organitzem activitats participatives que permetin als nens identificar-se amb les tradicions, activitats que els ajudin a estimar ia conèixer la seva cultura.

La nostra escola està dividida per edats:

  • P0 o lactants: Classe dels "Coales": nens entre 4 mesos i un any.

  • P1 o caminants: Classe dels "Conillets": nens entre 1 i 2 anys.

  • P2 o maternal: Classe dels "Micos": nens entre 2 i 3 anys.

Niños en la guardería
bottom of page