top of page

AVÍS LEGAL I POLÍTICA DE PRIVACITAT

AVÍS LEGAL

DADES IDENTIFICATIVES

 • Identitat de l'responsable: EME mamis ASSOCIATS 2005 SL

 • Raó social: EME mamis ASSOCIATS 2005 SL

 • NIF / CIF: B63915011

 • Correu electrònic: eltimbal@guarderiaeltimbal.com

TERMES GENERALS D'ÚS

L'accés i / o ús d'aquest pàgina web atribueix la condició d'Usuari, que accepta els termes i condicions generals d'ús per poder usar tots els serveis i informació que es faciliten. Les presents condicions generals d'ús de l'portal regulen l'accés i la utilització de la pàgina web, incloent-hi els continguts i els serveis posats a disposició dels usuaris. El sol accés a l'ús de l'portal, de tots o part dels seus continguts i serveis significa la plena acceptació de les presents condicions d'ús.

Per informar de les dades personals que recaptem i la forma en què ho fem pots accedir a la nostra política de privacitat.

Aquest web, per tant, compleix rigorosament amb el RGPD (REGLAMENT (UE) 2016/679 de protecció de dades) i la LSSI-CE la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic.

RESPONSABILITAT

Tot accés o ús que pugui fer de la informació continguda en el mateix, és de l'exclusiva responsabilitat de qui ho realitza. Per tant, l'usuari accepta, de forma expressa i sense reserves, que l'accés i la utilització de l'portal, es fa sota la seva única i exclusiva responsabilitat.

L'empresa es reserva la facultat de modificar en qualsevol moment les condicions generals d'ús de la pàgina web. En tot cas, es recomana que consulti periòdicament les presents condicions generals d'ús, ja que poden ser modificades.

No es garanteix la disponibilitat contínua i permanent dels serveis, quedant d'aquesta manera exonerat de qualsevol responsabilitat per possibles danys i perjudicis causats com a conseqüència de la manca de disponibilitat de l'servei per motius de força major o errors en les xarxes telemàtiques de transferència de dades , aliens a la seva voluntat, o per desconnexions realitzades per treballs de millora o manteniment dels equips i sistemes informàtics. No serà responsable per la interrupció, suspensió o finalització de la informació o serveis. Així mateix, no es responsabilitza de les possibles omissions, pèrdues d'informació, dades, configuracions, accessos indeguts o vulneració de la confidencialitat que tinguin origen en problemes tècnics, de comunicacions o omissions humanes, causades per tercers o no imputables a l'portal. Tampoc respondrà dels danys produïts per atacs informàtics o causats per virus que afectin a programes informàtics, sistemes de comunicacions o equips utilitzats per la pàgina web però fabricats o facilitats per un tercer. El portal podrà, la seva única discreció, denegar, retirar, suspendre i / o bloquejar en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís l'accés a la informació i serveis a aquells usuaris que incompleixin les presents normes.

Exceptuant els casos que la Llei imposi expressament el contrari, i exclusivament amb la mesura i extensió en què ho imposi, l'aplicació no garanteix ni assumeix cap responsabilitat pel que fa als possibles danys i perjudicis causats per l'ús i utilització de la informació, dades i serveis de la web.

En tot cas, el portal exclou qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis que puguin deure a la informació i / o serveis prestats o subministrats per tercers diferents de l'empresa. Tota la responsabilitat serà de l'tercer ja sigui proveïdor, col·laborador o un altre.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL

L'empresa és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la seva pàgina web, així com dels elements continguts en la mateixa. Tots els drets estan reservats.

En virtut del que disposen els articles 8 i 32.1, paràgraf segon, de la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d'aquesta pàgina web, amb fins comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l'autorització de l'empresa.

LINKS, BÀNERS

En cas que http://guarderiaeltimbal.com inclogui links o enllaços amb altres portals, té una finalitat merament informativa, i no suposa que l'empresa recomani i / o garanteixi aquests portals, sobre els quals no exerceix cap control, ni és responsable dels mateixos.

BLOC

En cas que http://guarderiaeltimbal.com tingui un apartat Bloc, la seva finalitat és la difusió dels diferents serveis oferts per l'empresa. El titular del Web no es responsabilitza de les opinions dels usuaris, i es reserva els drets d'esborrar qualsevol comentari que poguessin resultar ofensius o denigrants i bloquejar i impedir els futurs comentaris provinents dels autors d'aquests comentaris.

POLÍTICA DE PRIVACITAT

D'acord amb el que disposa el Reglament General de Protecció de Dades, (RGPD (UE) 2016/679) aplicable a partir d'el 25 de maig de 2018, EME mamis ASSOCIATS 2005 SL informa com a Responsable de l'Tractament de les dades de caràcter personal que vostè pugui facilitar de forma voluntària a través d'aquesta web, que aquestes seran tractades respectant en tot moment la legalitat vigent.

1. IDENTIFICACIÓ

2. INFORMACIÓ I CONSENTIMENT

Mitjançant la lectura de la present Política de Privacitat, l'Usuari queda informat sobre la forma en què EME mamis ASSOCIATS 2005 SL recull, tracta i protegeix les dades de caràcter personal que li són facilitades a través de la pàgina web http://guarderiaeltimbal.com (en endavant, el "lloc web"), així com els propis de la seva connexió i navegació a través del lloc web (en endavant, la "navegació") i aquelles altres dades que pugui facilitar en un futur a EME mamis ASSOCIATS 2005 SL a través de qualsevol contracte de prestació de serveis que celebri amb aquesta empresa.

L'Usuari ha de llegir amb atenció aquesta política de privacitat, que ha estat redactada de forma clara i senzilla, per facilitar la seva comprensió, i determinar lliure i voluntàriament si desitja facilitar les seves dades personals, o els de tercers, a EME mamis ASSOCIATS 2005 SL.

3. OBLIGATORIETAT DE FACILITAR LES DADES.

Les dades sol·licitades en els formularis accessibles des del lloc web d'EME mamis ASSOCIATS 2005 SL són, amb caràcter general, obligatoris (tret que en el camp requerit s'especifiqui el contrari) per complir amb les finalitats establertes. Per tant, si no es faciliten els mateixos, o no es faciliten correctament, no podran atendre les sol·licituds realitzades a través d'aquests formularis.

4. AMB QUINA FINALITAT TRACTARÀ EME mamis ASSOCIATS 2005 SL LES DADES PERSONALS DE L'USUARI I DURANT QUANT TEMPS?

En funció de les sol·licituds de l'Usuari, les dades personals recollides seran tractades per EME mamis ASSOCIATS 2005 SL d'acord amb les següents finalitats:

 • Gestionar les sol·licituds de serveis dirigides per l'Usuari.

 • Gestionar la subscripció a la newsletter i posterior remissió de la mateixa.

 • Gestionar l'enviament de comunicacions comercials personalitzades de EME mamis ASSOCIATS 2005 SL, per mitjans electrònics i / o convencionals, en els casos en què l'Usuari així ho consenti expressament.

 • Gestionar l'enviament de comunicacions comercials personalitzades, per mitjans electrònics i / o convencionals, llevat que l'Usuari indiqui el contrari marcant la casella corresponent, o mostri la seva oposició a aquest tractament.

 • Gestionar la prestació dels serveis contractats, així com de qualssevol serveis addicionals a aquest.

 • Gestionar la realització d'enquestes i / o avaluacions relatives a la qualitat dels serveis prestats per EME mamis ASSOCIATS 2005 SL i / o la percepció de la seva imatge com a companyia.

Les dades de l'Usuari seran conservades durant el termini necessari per al compliment de cada finalitat o fins que l'Usuari sol·liciti la seva baixa a EME mamis ASSOCIATS 2005 SL, s'oposi o revoqui el seu consentiment.

5. QUÈ DADES DE L'USUARI TRACTARÀ EME mamis ASSOCIATS 2005 SL?

EME mamis ASSOCIATS 2005 SL podrà tractar les següents categories de dades, en funció de la sol·licitud realitzada per l'Usuari:

 • Dades identificatives: nom, cognoms

 • Dades de contacte: Adreça postal, telèfon mòbil, adreça de correu electrònic.

 • Codis o claus d'identificació de l'Usuari.

 • Dades de característiques personals: data de naixement, sexe, nacionalitat.

 • Dades de preferències.

 • Dades de geolocalització.


En cas que l'Usuari faciliti dades de tercers, manifesta comptar amb el consentiment dels mateixos i es compromet a traslladar a l'interessat, titular d'aquestes dades, la informació continguda en la present Política de Privadesa, eximint a EME mamis ASSOCIATS 2005 SL de tota responsabilitat en aquest sentit. No obstant això, EME mamis ASSOCIATS 2005 SL podrà dur a terme les verificacions necessàries per constatar aquest fet, i adoptar les mesures de diligència deguda que corresponguin, d'acord amb la normativa de protecció de dades.

6. Quina és la LEGITIMACIÓ DEL TRACTAMENT DE LES TEVES DADES?

Els tractaments de dades necessàries per al compliment de les referides finalitats que precisin d'el consentiment de l'Usuari per a la seva realització, no es duran a terme sense comptar amb aquest.

Així mateix, en cas que l'Usuari retirés el seu consentiment a qualsevol dels tractaments, això no afectarà la licitud dels tractaments efectuats amb anterioritat.

Per revocar aquest consentiment, l'Usuari podrà contactar amb EME mamis ASSOCIATS 2005 SL a través dels canals següents: Per mitjà d'un escrit dirigit a l'adreça postal que apareix en l'encapçalament de la present política, o bé per mitjà d'un correu electrònic a l'adreça eltimbal@guarderiaeltimbal.com, en ambdós casos amb l'àncora "Protecció de Dades".

Així mateix, en els casos en què sigui necessari tractar les dades de l'Usuari per al compliment d'una obligació legal o per a l'execució de la relació contractual existent entre EME mamis ASSOCIATS 2005 SL i l'Usuari, el tractament es trobaria legitimat per ser necessari per a el compliment d'aquestes finalitats. Per la seva banda, el tractament dut a terme per a la realització d'enquestes i / o avaluacions relatives a la qualitat dels serveis prestats per EME mamis ASSOCIATS 2005 SL i / o la percepció de la seva imatge com a companyia es realitzarà basant-se l'interès legítim de l' responsable.

7. A QUÈ DESTINATARIS ES COMUNICARAN LES DADES DE L'USUARI?

Les dades de l'Usuari podran ser comunicades a:

 • Empreses participades o de el grup empresarial EME mamis ASSOCIATS 2005 SL, únicament per a fins administratius interns i / o per a les finalitats anteriorment indicades.

 • Proveïdors de EME mamis ASSOCIATS 2005 SL que prestin a aquest serveis necessaris per a l'adequat compliment de les obligacions legals i / o de les finalitats anteriorment indicades, així com al seu proveïdor de serveis web Dayvo Sistemes SLO

 • Administracions Públiques, en els casos previstos per la Llei.

Els destinataris indicats en el present apartat poden trobar ubicats dins o fora de l'Espai Econòmic Europeu, trobant-se en aquest últim cas degudament legitimades les transferències internacionals de dades.

8. RESPONSABILITAT L'USUARI

L'Usuari:

 • Garanteix que és major d'edat o emancipat legalment si és el cas, plenament capaç, i que les dades que facilita EME mamis ASSOCIATS 2005 SL són veritables, exactes, completes i actualitzades. A aquests efectes, l'Usuari respon de la veracitat de totes les dades que comuniqui i mantindrà convenientment actualitzada la informació facilitada, de manera que respongui a la seva situació real.

 • Garanteix que ha informat els tercers dels que faciliti les seves dades, en cas de fer-ho, dels aspectes continguts en aquest document. Així mateix, garanteix que ha obtingut la seva autorització per facilitar les seves dades a EME mamis ASSOCIATS 2005 SL per als fins assenyalats.

 • Serà responsable de les informacions falses o inexactes que proporcioni a través del Lloc Web i dels danys i perjudicis, directes o indirectes, que això causi a EME mamis ASSOCIATS 2005 SL oa tercers.

9. COMUNICACIONS COMERCIALS I PROMOCIONALS

Una de les finalitats per a les quals EME mamis ASSOCIATS 2005 SL tracta les dades de l'Usuari serà per a l'enviament de comunicacions comercials, per mitjans electrònics i / o convencionals, amb informació relativa als productes i serveis que comercialitza, a promocions i ofertes, o amb notícies rellevants per a l'Usuari. Sempre que es realitzi alguna comunicació d'aquest tipus, aquesta serà dirigida única i exclusivament a aquells Usuaris que haguessin autoritzat expressament la seva recepció.

Per dur a terme la tasca anterior, EME mamis ASSOCIATS 2005 SL podrà analitzar les dades obtingudes, a fi d'elaborar perfils d'Usuari que permetin definir amb major detall els productes que puguin resultar del seu interès.

En cas que l'Usuari desitgi deixar de rebre comunicacions comercials o promocionals per part de EME mamis ASSOCIATS 2005 SL pot sol·licitar la baixa de l'servei enviant un correu electrònic a la següent adreça de correu electrònic: eltimbal@guarderiaeltimbal.com, així com indicant la seva negativa a la recepció de les mateixes mitjançant l'opció de baixa proporcionada en cadascuna de les comunicacions comercials remeses.

10. DADES DE GEOLOCALITZACIÓ

Algunes de les funcionalitats del Lloc Web d'EME mamis ASSOCIATS 2005 SL permeten la geolocalització de el dispositiu (Tablet, Smartphone, etc.) des del qual s'accedeixi a la mateixa.

L'Usuari podrà desactivar aquesta opció directament en el propi dispositiu, però, la desactivació d'aquesta opció podrà impedir l'ús d'algunes de les funcionalitats del Lloc Web.

11. EXERCICI DE DRETS

L'Usuari pot enviar un escrit a EME mamis ASSOCIATS 2005 SL, Carrer Lleida, 2 BIS, Barcelona, ​​Tiana, CP 08391 o bé per mitjà d'un correu electrònic a l'adreça eltimbal@guarderiaeltimbal.com, en ambdós casos, amb l'àncora " protecció de Dades ", adjuntant fotocòpia del seu document d'identitat o passaport en vigor, en qualsevol moment i de manera gratuïta, per:

 • Revocar els consentiments atorgats.

 • Obtenir confirmació sobre si en EME mamis ASSOCIATS 2005 SL s'estan tractant dades personals que concerneixen a l'Usuari o no.

 • Accedir a les seves dades personals.

 • Rectificar les dades inexactes o incompletes.

 • Sol·licitar la supressió de les seves dades quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessaris per als fins que van ser recollides.

 • Obtenir de EME mamis ASSOCIATS 2005 SL la limitació de l'tractament de les dades quan es compleixi alguna de les condicions previstes en la normativa de protecció de dades.

 • Obtenir intervenció humana, a expressar el seu punt de vista ia impugnar les decisions automatitzades a adoptades per part de EME mamis ASSOCIATS 2005 SL

 • Sol·licitar la portabilitat de les teves dades.

Així mateix, s'informa a l'usuari que en qualsevol moment podrà interposar una reclamació relativa a la protecció de les seves dades personals davant l'Autoritat de control competent.

12. MESURES DE SEGURETAT

EME mamis ASSOCIATS 2005 SL tractarà les dades de l'Usuari en tot moment de forma absolutament confidencial i guardant el preceptiu deure de secret respecte dels mateixos, de conformitat amb el que preveu la normativa d'aplicació, adoptant a l'efecte les mesures d'índole tècnica i organitzatives necessàries que garanteixin la seguretat de les seves dades i evitin la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte l'estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a què estan exposats.

bottom of page